เจ้าหญิงแห่งลูร์ด (ชีวประวัตินักบุญแบร์นาแด็ต ซูบิรูส์)

ฉลองนักบุญ วันที่ ๑๖ เมษายน
นักบุญแบร์นาแด็ต ซูบิรูส์
St. Bernadette Soubirous

แบร์นาแด็ต ซูบิรูส์ (๑๘๔๔-๗๙) เป็นเด็กหญิงชาวฝรั่งเศสที่เห็นแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส เธอยังเป็นนักบุญองค์แรกที่ถูกถ่ายภาพ

เธอเกิดมาในครอบครัวยากจน มีชื่อว่า มารี เบอร์นาร์ด ซูบิรูส์ เมื่ออายุ ๑๔ ปี เธอเห็นแม่พระประจักษ์ ๑๘ ครั้งในเวลา ๖ เดือน (วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๑๖ กรกฎาคม ๑๘๕๘) ที่เนินหิน Massabielle เมืองลูร์ด แม่พระเรียกพระนางเองว่าเป็นการปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นข้อความเชื่อที่เพิ่งได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยพระสันตะปาปาปีโอ ที่ ๙

แม่พระขอให้ผู้มีความเชื่อพลีกรรมทรมานตนเพื่อการกลับใจของคนบาป และขอให้พากันมาสวดภาวนา ณ สถานที่ประจักษ์ แม่พระยังสั่งให้สร้างวัดครอบบริเวณนั้น และให้แบร์นาแด็ตดื่มและอาบน้ำพุที่นั่น นับจากนั้น มีน้ำพุที่ไหลพวยพุ่งออกมาสัปดาห์ละ ๒๗,๐๐๐ แกลลอน คนจำนวนมากประกาศว่าหายจากโรคภัยเพราะน้ำพุนี้

ในปี ๑๘๖๖ แบร์นาแด็ตเข้าคณะ Sisters of Notre Dame of Nevers เธอใช้เวลาที่เหลือตลอดชีวิตที่นั่นภายใต้ชื่อซิสเตอร์มารีอา แบร์นาร์ดา เธอสิ้นใจวันที่ ๑๖ เมษายน ๑๘๗๙ เมื่ออายุ ๓๕ ปี และได้รับการประกาศเป็นนักบุญในปี ๑๙๓๓

CR. : Sinapis