เพลงพระทรงบังเกิด

1.พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี ชุลีน้อมรับพระเจ้า

ให้ทุกดวงใจเตรียมไว้คอยเฝ้า

เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง

เชิญเรา เชิญเราร้องเพลงเปล่งเสียง

2.พระเจ้าทรงครองโลกจงชมชื่น

เริงรื่นร้องเพลงสุนทร

ให้นาทุ่งราบน้ำหินดินดอน

สะท้อนเพลงก้องกังวาน สะท้อนเพลงก้องกังวาน

สะท้อน สะท้อนเพลงก้องกังวาน

1. จอย ทู เดอะ เวิลด์ เดอะ ลอร์ด อีส คัม

เล็ท เอิร์ธ รีซีฟ เฮอร์ คิง

เล็ท เอเวอรี่ ฮาร์ท พรีแพร์ ฮิม รูม

แอน เฮฟเวิน แอน เนเจอร์ ซิง

แอน เฮฟเวิน แอน เนเจอร์ ซิง

แอน เฮฟเวิน แอน เฮฟเวิน แอน เนเจอร์ ซิง

2. จอย ทู ดิ เอิร์ธ เดอะ เซฟิเออร์ เรนส์

เล็ทท์ เมน แดร์ ซองส์ เซมพลอย

ไวล์ ฟิลส์ แอน ฟลัดส์ ร็อคส์ ฮิลส์ แอน เพลนส์

รีพีท เดอะ ซาวน์ดิ้ง จอย

รีพีท เดอะ ซาวน์ดิ้ง จอย

รีพีท รีพีท เดอะ ซาวน์ดิ้ง จอย